Táto webstránka s názvom
o ZENe
je iba také malé krúženie okolo témy ZEN.